Mindfulness
8-ukers grunnkurs

Onsdager kl. 1800-2030
Varighet: 8 x 2,5 time
Periode: 6.3.19-1.5.19
Pris: kr. 2800,-
Oppstart onsdag 6. mars 2019

Dette kurset vil gi deg effektive verktøy i møtet med stress, smerter og ubehagelige tanker og følelser. Du vil lære å bli mer oppmerksomt tilstede i livet - her og nå. Du vil også lære å møte deg selv og omgivelsene med en mer åpen og aksepterende holdning. Mange har da en opplevelse av at tilværelsen blir fylt med mer glede og en dyp indre ro. Mange opplever også at dette gir mer nærhet og autentisitet i relasjon til andre.

Kurset er for deg som har ingen eller litt erfaring med mindfulness eller andre former for meditasjon og som ønsker å integrere mindfulness i livet og komme i gang med en regelmessig praktisering av meditasjon.

Mindfulness er ikke noe du får, eller skaffer deg. Det er der allerede – en dyp indre ressurs tilgjengelig, som venter på å bli tilgjengeliggjort og brukt til å lære, vokse og helbrede. Dette kurset vil kunne avdekke disse resursene slik at du kan nyttiggjøre deg de.

Mindfulness er en vestlig meditasjonspraksis som henter tankegods fra gammel østlig psykologi og filosofi og kombinerer dette med moderne forskning på hjernen og nervesystemet. Selv om den har røtter i buddhisme og yogatradisjoner er det en tilnærming som er helt fri for religion og harmonerer dermed med alle typer livssyn.

Mange av verdens ledende universiteter (Harvard Medical School, Oxford, Columbia, UCLA) har nå egne forskningssentre for mindfulness. De har gjort omfattende studier av effektene av mindfulness i flere tiår – og funnene er bemerkelsesverdige. Kort oppsummert  sier forskningen tydelig– Mindfulness er en av de beste investeringene du kan gjøre for din mentale og fysiske helse.

Mindfulness kan gi deg:
-          evnen til å takle stress mer effektivt
-          en varig reduksjon av kroniske smerteplager
-          bedre søvn
-          bremsing av aldringsprosessen
-          en bedring av immunforsvaret
-          varig reduksjon av psykiske lidelser
-          økt selvfølelse
- balansert forhold til mat
- hjelp til å slutte og røyke/snuse og andre avhengigheter
-          bedre relasjoner både privat og i jobbsammenheng
- dyp indre ro
-          mer energi, glede og entusiasme i livet

Kurset vil gi deg:
-          en forståelse av tankegodset til grunn for mindfulness
-          erfaringer med en rekke ulike meditasjonsteknikker
- enkle yogaøvelser
-          verktøy i møte med stress
-          verktøy i møte med smerte
-          verktøy i møte med ubehagelige tanker og følelser

Kurset vil også inkludere materiell i form av lydklipp med guidede meditasjoner og tekster som kan leses underveis i kurset.

 

Klassisk Yoga
8-uker grunnkurs

Tirsdager kl. 1830-1945
Varighet: 8 x 75 min.
Periode: 5.3.19-30.4.19
Pris: kr. 1500,-
Oppstart 5. mars 2019

Klassisk yoga er et kurs som bidrar til balanse mellom kropp og sinn - gjennom pust, fysiske yogaøvelser og oppmerksom tilstedeværelse. Klassisk yoga kalles også for Hatha Yoga, der vi jobber med «ha» og «tha» - sol og måne, finner balanse mellom aktivitet og ro.

Kurset passer godt for deg som er nybegynner. I kurset får du en trygg innføring i grunnleggende stillinger, som vi etterhvert kan bygge på og sette sammen til sekvenser. Vi retter også fokus mot pusten og hvordan vi møter oss selv; slik kan kurset være givende også for deg som har erfaring med yoga fra før.

Gjennom kurset vil vi jobbe med stillinger (asanas), pusteteknikker (pranayama) og meditasjon. Gjennom yoga jobber vi på en skånsom måte med styrke, balanse og fleksibilitet. Du vil lære viktige verktøy for å ha det godt i hverdagen, fysisk og mentalt, og også legge et grunnlag for videre yogapraksis.

Lokalet har yogamatter og utstyr, dersom du ikke har din egen.